?

Log in

No account? Create an account

Линукс, бебетата тюленчета го искат! - Look, someone's on that tree

Dec. 10th, 2007

10:12 pm - Линукс, бебетата тюленчета го искат!

Previous Entry Share Next Entry

Това тук е бебе тюлен:Кой не би го харесал това сладученце?
Е, ако искате тюленчето да живее трябва да преминете на Линукс! Без майтап!

Tags: